2014-04-06

18 mars ( Tisdag ) Skånska dräkter.

Skånska dräkter och dräktsilver tillverkas fortfarande, både trogna kopior enligt gamla förebilder och som nytänkta kreationer.
Mötet var ett mellanting av utställning och "visa och berätta" med intoduktion av Eva Möller.

Mötesplats: ABF, Wieselgrens minne, Kiliansgatan 9, Lund.www.somk.se