2014-01-06

15 april ( Tisdag ) Visa och berätta.

Några förberedda mattor och för övrigt vad mötesdeltagarna tog med.


Mötesplats: ABF, Wieselgrens minne, Kiliansgatan 9, Lund.
Start kl. 19.00. Kaffe som vanligt från c:a 18:40.www.somk.se