2014-08-31

21 oktober ( Tisdag ) Kinesiska mattor och resor till Kina.

Kort genomgång av klubbens resa till Warsawa.
Sinolog och färdledare Kina Kerstin Andersson informerar om kommande mattresa till Peking och möjligheterna där och föreläser därefter om Kinamattor.

Mötesplats: ABF, Wieselgrens minne, Kiliansgatan 9, Lund.
Start kl. 19.00. Kaffe som vanligt från c:a 18:40.
www.somk.se