Skånska Orientmattklubben – SOMK – är en ideell förening som bildades 1983. Enligt föreningens stadgar, modifierade och antagna vid årsmöte den 16 januari 1995, är föreningens syfte att:

a)     stimulera medlemmarnas intresse för och öka deras kunskap om orientaliska textilier sett ur estetisk, teknisk och historisk synpunkt.

b)    bredda medlemmarnas kunskaper om de kulturer som frambragt dessa textilier samt om deras påverkan på vår egen textila kulturskatt.

c)     utanför klubben sprida kunskap om orientaliska textilier.

 

 

Under vår och höst har klubben månatliga sammankomster med inbjudna föreläsare eller med bidrag från klubbmedlemmar alternerande med studiebesök på ”slott och herresäten”, muse´er och utställningar.

Ett axplock:

 

Klubbmöte kring temat Nordvästpersiskt.

Resa till Köpenhamn med bl. a kröningsmattanRosenborg Slot.

Malmö Museum. Visning av mattfragment

Ur en inköpares och försäljares synvinkel.

Årsmöte – därefter Purpur – en sägenomspunnen färg. 

Hemslöjdens arkiv i Landskronas rådhus

Eva Nilsson talar om Ikatvävnader

Javad Khoiasteh - Iran - dess folk, kultur och natur.

Årets utflykt går till Jordberga gård

Skånska Kulturdagen i Veberöd. Klubben ställer ut.

Kaukasiskt Josef Iglodi, AKREP Göteborg

Mönstrade minnen - Professor Hans Krondahl

Utflykt till Göteborg

A. Från Ararat till Persiska Viken – Ett Textilarv,  AKREP:s utställning.

B. Ett antal antika orientaliska mattor och ryor, Röhsska Museet.

Turkmenska textiler

Lättsam klubbafton

 

Utställningen Antika Anatoliska mattor på Tomarps kungsgård 2:e november 2002 till 6:e januari 2003 blev en succé. En stor del av materialet till denna utställning lånades från en av klubbens medlemmar. Utställningen har dokumenterats och resultatet finns nu tillgängligt bl.a. i klubbens omfattande bibliotek.

 

Vård, restaurering och konservering av textilier praktiseras av flera av klubbens medlemmar och ämnesområdena ryms naturligt inom klubbens verksamhet.

Många medlemmar har gjort gemensamma studieresor, ofta till Turkiet.

 

Den som önskar kontakta Skånska Orientmattklubben kan göra det genom att klicka här.

 

 

 


www.somk.se